konvertering euro 6

Proventia Noxbuster är ett uppgraderingssystem som är till för att rengöra dieselmotorn från NOx-utsläpp (kväveoxider), fina partiklar, CO- och HC-utsläpp. Detta system passar väl för ditt Euro 2 och Euro 3 tunga fordon då det uppgraderas till Euro  4 och 5 men uppgraderar även Euro 5 fordon till Euro 6. Proventia Noxbusters uppgraderingssystem kan eftermonteras i de flesta modeller av bussar och lastbilar oavsett märke.

Fordonen uppgraderas enligt följande

Euro 2 och 3   →  Euro 5  (NOxBUSTER® DPF+SCR)
Euro    4 och 5   →  Euro 6 (NOxBUSTER® City DPF+SCR)

Vid årsskiftet 2016-2017 föll de flesta Euro 4 fordon ut ur Miljözon och nu är det inte långt kvar till slutet för miljöklass Euro 5 som faller ur vid årsskiftet 2020-2021, och får därefter inte längre köras in i dessa områden. Det gäller även för de gemensamma miljökraven för entreprenader där man också måste ha som lägst Euro 5 i s.k känsliga områden. Känsliga områden ska inte likställas med miljözon utan kan vara var som helst där värdena för de reglerade emissionerna riskerar att överskridas. I många upphandlingar ställs liknande krav eller miljömål också. I dessa sammanhang ställs krav för minst Euro 5 men oftast Euro 6 över hela riket idag. Tidigare fanns inget annat väl än att byta ut de fullt fungerande fordon som inte längre uppfyller dessa Euroklasser, men nu är det möjligt att uppgradera/avgaskonvertera lastbilar och bussar till och med motsvarande Euro 6 oavsett fabrikat!

I Sverige får fordonen en märkning i registreringsbeviset efter en godkänd avgaskonvertering vid registreringsbesiktningen. Detta visar att fordonet har ett uppgraderat avgasreningssystem och att utsläppsnivåerna överensstämmer med Euro 6, Vilket innebär att fordonet nu får köra i miljözoner och känsliga områden utan några restriktioner! Vill du uppgradera din lastbil eller buss till den senaste Euroklassen istället för att byta ut ett fullt fungerande arbetsredskap och därmed slippa stora kostnader, då är du varmt välkommen att kontakta oss på Norrlands motoroptimering så hjälper vi dig.

har ditt fordon problem med adblue?

I SCR systemet ingår förutom katalysator bland annat en doseringspump, NOx-sensor och en egen styrenhet. Vid fel på någon av komponenterna skickar SCR-systemets styrenhet en signal till instrumenthuset och, när en eventuell tidsfrist gått, även till motorstyrenheten. När detta sker stryps maximalt effektuttag, vilket innebär att motorn drivs med reducerad effekt och med ett icke fungerande SCR-system.
Dock finns det alltid en lösning, tveka inte att kontakta oss. Vi tror på ett personligt bemötande där du som företag eller privatperson erbjuds skräddarsydda lösningar utifrån just ert behov!

Kontakta oss